NAHRÁVÁM...

 

Hate Killer 3000

Kromě použití Hate Killera 3000 je toho pořád ještě hodně, co můžeš udělat.

Chtěl/a by ses umět předsudečnému násilí a nenávisti postavit, ale nevíš jak?

Začneme tím, že si řekneme, co je předsudečné násilí. Je to takové jednání, kdy si útočník vybere oběť a útočí na ni na základě svých předsudků a nesnášenlivosti vůči určité skupině, kterou napadený v očích útočníka zastupuje.
Zpravidla se jedná o skupiny, které jsou od útočníka odlišné svou rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod.
Nevíš, co si pod definicí představit? Nevadí, máme pro tebe několik příkladů, co všechno může být předsudečným útokem.

 

CO S TÍM

Už nikdy nemusíš mít provinilý pocit, že ses oběti nezastal/a.

 

VÝHRA JE, KDYŽ

Nesmíme náš společný veřejný prostor přenechat haterům a jejich šíření nenávisti!

se zastaneš napadeného.

Významně tím napadeného psychicky podpoříš a můžeš mu tak lépe pomoci překonat trauma, které tato negativní zkušenost způsobuje. To, že se napadeného zastaneš, může povzbudit pasivní pozorovatele k akci jak ve veřejném prostoru, tak na internetu.

nahlásíš každý útok,

který se může odehrávat online i offline a informuješ o něm In IUSTITIA. Ne každý případ se dostane před soud a bude odsouzen, ale i jen sběr dat o počtu takových napadení a předsudečných komentářů je velmi důležitý. Odborníci na toto téma pak budou mít dostatek podkladů pro vytváření tlaku na odpovědné instituce, které by měly vytvořit takové právní prostředí, kde diskriminace a předsudečné chování bude důsledně potíráno. Potřebujeme proto Tvoji podporu, abychom společně mohli věci měnit.